Bursluluk Sınavı İle İlgili Bilgiler
 • SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER
   
 1. Sınav soruları her sınıf düzeyi için 30 Aralık 2016 tarihine kadar olan MEB müfredat konularını ve kazanımlarını kapsayacaktır.
   
 2. Sınav çoktan seçmeli test sorularından oluşacak, ancak yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir
  ( 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınav için geçerlidir. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavda sorular 5 seçenekli olup 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.)

   
 3. Sınava katılan öğrenciler sınav sırasında sınav giriş belgesini ve resimli bir kimlik belgesini  yanında bulundurmalıdır.
   
 4. Sınava katılacak öğrencilerin sınav başlamadan 30 dakika önce okulumuzda olması gerekmektedir.
   
 5. Sınavda pergel, cetvel, hesap makinesi gibi araç, gereç kullanımına izin verilmeyecek, sınav salonuna cep telefonu, tablet gibi elektronik araçlar ile girilmeyecektir.       
   
 6. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ancak hiçbir şekilde ek süre verilmeyecektir.
   
 7. Sınavın ilk 30 dakikası içinde hiçbir öğrencinin sınav salonundan ayrılmasına izin verilmeyecek, sınavdan çıkmak konusunda ısrar edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
   
 8. Sınav sonuçları 24 Ocak 2017 Salı günü açıklanacaktır. Sınav sonuç belgeleri okulumuza bizzat gelerek alınabilecektir.