Disiplin Anlayışımız

Kurallar... Demokratik olmak koşuluyla...

Servisteki, sınıftaki, koridordaki, bahçedeki, spor salonundaki, konferans salonundaki vb. ortamlardaki davranışlarımız, "Okul Kuralları" dediğimiz bir çerçevede gerçekleşir. Okul kuralları, toplumsal kuralların bir parçasıdır.

Düzenli ilişkiler, kurallarla olanaklıdır. Öğrencilerle paylaşılmışsa, gereği öğrencilerce anlaşılmışsa, hatta kimilerinin konulmasında öğrencilerin de görüşleri alınmışsa, kurallara uyum düzeyi yüksek olur.

Kurumumuzdaki kurallar, böylesine bir anlayışın ürünü olarak ve demokratik ilişkilerin gereği olarak vardır. Doğaldır ki kuralların olduğu yerde yaptırımlar da vardır. Bu yaptırımlar, eğitsel niteliklidir. "Hatalı davranışlarından alacağı ders" öğrencimizin hayata güçlü olarak katılmasına yardımcı olacaktır.

 

İstek ve Ricalarımız...

Siz sayın velilerimizden, okulumuzun düzenli işleyişine katkılarınız için aşağıdaki hususları dikkate almanızı rica ediyoruz.

 

* Katlarda sınıfların bulunduğu bölümlere çıkılmamalıdır.

* Sigara konusundaki duyarlılığımız paylaşılmalı, okulda sigara içilmemelidir.

* Öğrencilerimizin servis kurallarına uyması konusunda destekler sürdürülmeli; servis bekletilmemeli, dönüş saatlerinde öğrencinin teslim alınması konusunda aksamalara meydan verilmemelidir.

* Veli araçlarını okul bahçesine almayışımız anlayışla karşılanmalıdır.

* Öğrencilerimiz okula cep telefonu getirmemelidir. Gerektiğinde haberleşme için yönetimimizce, öğrencimize her türlü kolaylığın sağlanacağı bilinmelidir.

* Öğretmenlerimizle görüşmeler, veli görüşme günleri ve genel veli toplantıları yanında (gerektiğinde) okul yönetiminin bilgisi dahilinde alınacak randevularla gerçekleştirilmelidir.

 

Sigara ?? !! "Çocukların öğütten çok, iyi örneğe ihtiyaçları var."

Çocuk ve genç, yetişkinleri özellikle öğretmenlerini model seçerler. Kişiliklerinin oluşumunda ve gelişiminde "iyi örnekler" in rolü büyüktür. Her tür davranışımızda olduğu gibi sigara konusunda da duyarlı davranmalıyız.

Öğretmenler ve yetişkinler olarak, onların bulundukları ortamlarda sigara içmememiz gerekir.