Fen Bilimleri ( Fizik-Kimya-Biyoloji) derslerinde amacımız dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Düşünen, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen, yaratıcı, tartışma ve yorumlama becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesinde fen derslerinin önemi çok büyüktür.

 

Amacımız;

     Öğrencilerimizin sürekli gelişen modern ve teknolojik dünyaya kolay uyum göstermelerini sağlamak,

     Günlük hayatlarında karşılaştıkları olayları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilme becerisi kazandırmak,

     Fen derslerine karşı ilgi uyandırmak,

     Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri arasında bağlantı kurabilmeyi öğretmek,

     Ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği ortamlar oluşturmak,

     Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazandırarak basit bilimsel araştırmalar yapabilmeyi sağlamak,

     Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak öğrencilerimize aktif bir öğrenme ortamı sunmak,

     Öğrencilerimizi öğretmenleri rehberliğinde ulusal ve uluslararası yarışmalara ve projelere katılmaları konusunda cesaretlendirmek ve rehberlik etmek,

     Çevresel duyarlılığı gelişmiş, yaşadığı dünyaya sahip çıkan, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek,

     Bilimsel ahlak kurallarına saygı duymak,
 

Bu amaçlar doğrultusunda Özel Kıraç Anadolu Lisesi Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde;

Öğrencilerin akademik anlamdaki bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak hafta içi ve hafta sonu takviye çalışmaları yapılır.

Dersler ve işlenen konularla ilgili öğrenme eksiklikleri varsa ek çalışmalar yapılır.

Yapılan sınavların soru analizleri değerlendirilerek eksik görülen konularda geri besleme yapılır.

İşlenen konuların tekrar edilmesi ve pekiştirilebilmesi için her öğrenciye bireysel olarak hazırlanan ders çalışma programları haftalık olarak takip edilir ve gerekli geri bildirimler yapılır.

Derslerde ve sınavlarda uygulanan soruların ÖSYM standartlarına uygun olmasına dikkat edilir.

Soru- cevap, anlatım yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerde etkin öğrenmeyi sağlamak için deney – gözlem – simulasyon – drama  tekniklerinden faydalanılır.

MEB müfredatını esas alan Fizik-Kimya-Biyoloji ders kitapları temel kaynak olmak şartıyla üniversite hazırlık çalışmaları için konu testleri, deneme sınavları, yardımcı ders kitapları ve soru bankaları kullanılır.

Proje ödevleri ile KIRAÇLI gençlerin bilimsel çalışma basamaklarına uygun olarak araştırma yapmaları sağlanır.

Türkiye ve Dünya’nın çeşitli şehirlerindeki bilim müzelerine inceleme gezileri düzenlenir. (İTÜ Bilim Merkezi, Santral İstanbul Enerji Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Paris Bilim Müzesi…vb)

Öğrencilerimizin hazırladıkları deney ve projeler yıl sonunda gerçekleştirilen Geleneksel Bilim Şenliğimiz ile zengin bir eğitim ortamında sergilenir.