İngilizce Drama Kulübünde öğrenciler tasarım ve sunum yapabilme yeteneğini keşfederek hayal güçlerini kullanmayı öğrenirler.

Hedeflerimiz ise;

* Öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmenin yanı sıra dilde akıcılıklarını sağlamak,

* Sosyal hayatta daha rahat ilişki kurabilme becerilerini geliştirmek,

Drama türü aktiviteler ile yabancı dilin aktif kullanımını sağlamak,

* Öğrencilerimizin beden dilinin öneminin farkına varıp, beden dilini etkili bir şekilde kullanabilmelerine yardımcı olmak,

* Bütün bir sene içindeki çalışmalarını dönem sonunda oyun şeklinde sergileyerek özgüvenlerini ve medeni cesaretlerini artırmak.