Kültür-Edebiyat Kulübü olarak amacımız; öğrencilerimize izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücü kazandırmak; ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak; estetik bir zevk kazandırmaktır. Öğrencilerimiz edebiyat adına farklı etkinlikler doğrultusunda çalışırlar. Bu kapsamda dergi-gazete çalışmaları, panoların hazırlanması, okula gelen yazarlarla röportajların yapılması amaç edinilir.

Bu amaçla Kültür Edebiyat Kulübü öğrencilerine;

* İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,

* Kendini tanıyabilme ve ifade edebilme algısını kullanabilme,

* Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,

* Kendisine ve çevresindekilere güven duyabilme,

* Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörüyle karşılayabilme yetisi kazandırmayı amaçlar.