Yapılan çalışmalarda öğrencilerimizin ritim kulağını ve el - vücut koordinasyonlarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizle duyduğu ritim kalıbını çalabilme, melodiye uygun ritim tutabilme, vücudunu ritim çalgısı olarak kullanabilme gibi çalışmalar yapılmaktadır.