Küçük yaş grubu çocuklarda seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve yaratıcılığına yönelik yararları vardır.Bireyin kendine güven duymasını sağlar, sabırlı olmayı aşılar,kendini ve işini anlatabilme becerisini arttırır, gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştirir, bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştirir,şekillendirme ve gözlem yapabilme yetilerini geliştirir, gelecekle ilişki kurar, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenir,eleştiri yapabilme ve kabul edebilmeyi öğrenir, soyut ve somut ilişkisini kurar.

Öğrencilerimiz temel seramik yöntemlerini öğrenerek kil ve yardımcı seramik malzemelerini kullanırlar. Çocuklarımız kendi yaratıcılıklarını, aynı anda üç boyutlu düşünerek ve tasarlayarak yaşarlar.

Seramik atölyemize gelen çocuklarımız farklı teknikleri kullanarak seramik killeri ile rölyef çalısmaları, seramik  boyama çalışmaları, model hamuru ile üç boyutlu tasarımlar, mask çalısmaları, magnetler hazırlarlar.